l | tel. 0181 - 400 272 | mobiel. 06- 53912847

Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Maas asverstrooiing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van de Maas asverstrooiing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan de Maas asverstrooiing verstrekt.

De Maas asverstrooiing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM de Maas as verstrooiing GEGEVENS NODIG HEEFT

De Maas as verstrooiing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien
u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de Maas as verstrooiing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening met betrekking op het verstrooien van as.

HOE LANG De Maas as verstrooiing GEGEVENS BEWAART

De Maas as verstrooiing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Maas asverstrooiing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de Maas as verstrooiing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
De Maas as verstrooiing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Maas as verstrooiing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de Maas as verstrooiing bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over
de Website aan de Maas as verstrooiing te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Maas as verstrooiing heeft hier geen
invloed op.
De Maas as verstrooiing heeft Google geen toestemming gegeven om via de Maas as verstrooiing verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . De Maas as verstrooiing zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Maas as verstrooiing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van de Maas as verstrooiing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Maas as verstrooiing verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met de Maas as verstrooiing op via .
http://demaasasverstrooiing.nl is een website van de Maas as verstrooiing.

De Maas as verstrooiing is als volgt te bereiken:
Postadres: Siriusstraat 7, 3235 TL Rockanje
Vestigingsadres: Siriusstraat 7, 3235 TL Rockanje
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: 0181-400272
E-mailadres:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. lees meer